PRAVILNIK NATJECANJA

"Katolička malonogometna liga Blaženi Miroslav Bulešić"

BISKUPIJA POREČKA I  PULSKA

                                                                     SEZONA 2017/18

   

1. Opće odredbe

1.1 Naziv natjecanja je: "Katolička malonogometna liga Bl. Miroslav Bulešić" (u daljnjem tekstu: KMNL "Bl. Miroslav Bulešić"). KMNL "Bl. Miroslav Bulešić" se održava na centrima otvorenog tipa objekta kojeg organizator odredi prema zahtjevnim mogućnostima.

1.2 KMNL-om "Bl. Miroslav Bulešić" rukovodi upravni odbor (u daljnjem tekstu: UO) pod pokroviteljstvom povjerenstva za pastoral mladih Porečke i Pulske biskupije. Upravni odbor sastoji se od više povjerenika koji su zaduženi za pojedine poslove iz djelokruga UO.

1.3 Članove UO izabire skupština koja se sastoji od svih predstavnika ekipa koje sudjeluju u godišnjem natjecanju. Odabir ili potvrđivanje članova UO vrši se na prvom sastanku skupštine KMNL. Mandat članova UO je godina dana.

1.4 Važne odluke, dopune i izmjene u pravilniku KMNL "Bl. Miroslav Bulešić" donosi UO prije natjecateljske sezone.

2. Sustav natjecanja

2.1. U nadolazećoj sezoni prijavljene ekipe natječu se dvokružno u jedinstvenoj ligi koja broji 6 klubova.  

2.2. Prvenstvo se u ligi boduje: pobjeda tri (3) boda, neriješeno jedan (1) bod i poraz nula (0) bodova.

2.3. U slučaju jednakog broja bodova više ekipa na kraju prvenstva, poredak će se odrediti tako da prednost ima ekipa koja je:

             1) bila bolja u međusobnim susretima

             2) imala bolju gol razliku

             3) postigla više pogodaka

             4) imala više pobjeda

             5) ždrijebom izborila bolju poziciju.

3. Propozicije natjecanja

3.1. Utakmice KMNL igraju se subotom na malonogometnom terenu u pulskom sjemeništu „Redemptoris Mater“ na Vidikovcu u Puli. Svaki susret igrači sa svojim voditeljima započinju molitvom na centru igrališta.

3.2. Utakmice se igraju u dva (2) poluvremena, poluvrijeme traje petnaest (15) minuta. Sve utakmice počinju u točno zakazano vrijeme, a uvažava se kašnjenje od deset (10) minuta.

3.3. Najveći dozvoljeni broj igrača jedne ekipe na terenu je pet (četiri igrača u polju i vratar). Najmanji mogući broj igrača za početak odigravanja utakmice je četiri (tri igrača u polju i vratar).

3.4. Sve ekipe dužne su prije početka 3. kola uplatiti kotizaciju u iznosu od 500,00kn.

3.5. U KMNL "Sl. Božji Miroslav Bulešić" se mogu natjecati igrači između petnaest (15) i četrdeset (40) godina starosti. Svaka ekipa može imati do 3 igrača koji odstupaju od ovog pravila. Svećenici mogu igrati bez obzira na dob. Svi igrači nastupaju na vlastitu odgovornost u svezi mogućih ozljeda. U slučaju da dođe do teže ozljede nastale kao rezultat namjere drugog sudionika KMNL "Bl. Miroslav Bulešić", organizator je dužan predočiti osobne podatke počinitelja kako bi ozlijeđeni sudionik mogao pokrenuti postupak naknade putem redovitog suda.

3.6. Voditelj ekipe prije svake utakmice u zapisnik upisuje do petnaest (15) igrača. Samo igrači koji su upisani u zapisniku pojedine utakmice imaju pravo nastupa na toj utakmici.

3.7. Voditelj i ekipa prije početka utakmice smiju provjeriti službeni zapisnik i/ili opću prijavu i to uz nazočnost suca i/ili voditelja natjecanja. Ukoliko postoji sumnja u identitet pojedinog igrača, sudac ili voditelj natjecanja dužni su od voditelja ekipe zatražiti predočenje osobne iskaznice igrača za koje postoji sumnja. Nikakva provjera nije dozvoljena nakon početka utakmice. U slučaju da se tijekom utakmice pojavi sumnja ove prirode, dozvoljena je žalba na odigranu utakmicu.

3.8. Svaka ekipa za sezonu prijavljuje do 20 igrača u općoj prijavi. Prijava se podnosi zajedno s najvažnijim osobnim podacima i predaje se UO-u, a u nazivu ekipe mora biti navedena župa iz koje ekipa dolazi ili neki drugi svetac zaštitnik. Opća prijava mora sadržavati pečat i potpis župnika. Ukoliko ekipa prijavi manje igrača, do 3. kola može prijaviti nove igrače. Uz opću prijavu, igrači moraju predati i kopiju osobnih iskaznica ili nekog drugog identifikacijskog dokumeta koji sadrži sliku dotičnog igrača.

3.9. Svaka ekipa na polusezoni može dovesti 3 nova igrača.

4. Pravila malog nogometa

4.1. Igra se prema KMNL "Bl. Miroslav Bulešić" pravilima za mali nogomet. Utakmicu sudi jedan (1) sudac, osim ako organizator drugačije ne odluči. Utakmice traju dva (2) puta po petnaest (15) minuta po sistemu četiri (4) igrača u polju i vratar. Igra se loptom veličine četiri (4).

4.2. Vratar mora imati dres koji se bitno razlikuje od dresova koje nose igrači. Vratarev prostor je šest (6) metara, omeđen punom crtom. Vratar ne smije primiti loptu rukom ukoliko je namjerno vraćena nogom od strane njegovog suigrača. Ukoliko to ipak učini, suparnička ekipa izvodi neizravni udarac nogom s crte koja omeđuje vratarev prostor. Udarac iz kuta postoji po cijeloj poprečnoj crti terena. Nakon gol-auta vratar rukom ubacuje loptu u polje, smije ju baciti i na protivničku polovicu. Igrač koji prima loptu mora biti izvan vratarevog prostora. U slučaju da igrač primi loptu unutar vratarevog prostora, ponavlja se izvođenje. Vratar smije igrati kao igrač po cijelom terenu. Pogodak ne vrijedi ukoliko ga vratar postigne rukom.

4.3. Aut se izvodi točno s uzdužne crte igrališta ili izvan igrališta. Prilikom ubacivanja lopte u igru, kod svih prekida, ona mora mirovati. Kod izvođenja prekida nogom, protivnički igrači moraju biti udaljeni najmanje tri (3) metra od mjesta gdje je postavljena lopta. Čim je dosuđen prekid, protivnički igrači moraju se početi udaljavati od lopte. U protivnom, sudac je dužan dodijeliti javnu opomenu žutim kartonom. Nakon toga sudac mora dati znak za nastavak igre, a igraču koji izvede udarac prije znaka dužan je dodijeliti opomenu žutim kartonom nakon čega se udarac ponavlja.

4.4. Igra se na akumulirane prekršaje. Svaka ekipa ima mogućnost napraviti po pet (5) prekršaja po poluvremenu. Svaki naredni prekršaj (šesti, sedmi, ...) kažnjava se kaznenim udarcem s deset (10) metara, ili s mjesta prekršaja ukoliko se prekršaj dogodio bliže golu. Kazneni udarac izvodi se bez mogućnosti postavljanja živog zida.

4.5. Igrač koji izvodi slobodni udarac ne mora čekati znak suca da bi ubacio loptu u igru ukoliko ne traži pomicanje protivničkog igrača.

4.6. Kod izvođenja slobodnog udarca igrač smije zatražiti pomoć suca da bi udaljio protivničkog igrača na propisanu udaljenost od pet (5) metara. Pomoć se od suca traži podizanjem ruke u zrak, okomito u odnosu na tlo. Tada igrač mora čekati znak suca za izvođenje slobodnog udarca. Ukoliko ipak izvede loptu prije znaka, sudac mu je dužan pokazati opomenu žutim kartonom, a udarac se ponavlja. Ukoliko se protivnički igrač ne udalji na zahtjev suca, on mu je dužan pokazati opomenu žutim kartonom. Opomena žutim kartonom pokazuje se i ako se igrač približi prije nego što igrač koji izvodi slobodni udarac dotakne loptu nogom.

4.7. Izmjene igrača vrše se neograničeno mnogo puta tijekom utakmice u području koje se zove područje za zamjenu, a nalazi se jedan (1) do dva (2) metra od središnje crte igrališta sa svake strane. Zbog nepravilno izvršene zamjene sudac je dužan kazniti igrača koji ulazi u igru Žutim Kartonom. Pravilna zamjena je izvršena kada igrač koji izlazi prijeđe uzdužnu crtu područja za zamjenu, a tada zamjenski igrač uđe u igru. Ekipa vrši zamjene isključivo na svojoj polovici terena.

4.8. Ako se po mišljenju suca igrač kreće prema protivničkim vratima s izglednom prilikom za postizanje zgoditka, a bude spriječen od strane protivnika na nedozvoljen način, protivnik se kažnjava žutim kartonom. Ukoliko je prekršaj počinjen u vratarevom prostoru, izvodi se kazneni udarac sa sedam (7) metara. Prilikom izvođenja kaznenog udarca obje vratareve noge moraju dodirivati gol crtu. Udarac se izvodi nakon sučevog zvižduka.

4.9. Time-out

Momčadi imaju pravo zatražiti jednominutni odmor u svakom poluvremenu uz sljedeće uvijete:

 Kada je momčad u posjedu lopte. Igrači ne moraju ostati u terenu za vrijeme Time- outa.

Ako time-out nije tražen u prvom poluvremenu ne može se isti tražiti u drugom poluvremenu.

 

5. Disciplinski pravilnik

(uključuje odredbe o kaznama i žalbama)

5.1. Igrači za vrijeme utakmice mogu biti kažnjeni na slijedeće načine:

             a) javnom opomenom žutim kartonom (nesportski se ponaša, negoduje riječima i pokretima, krši pravila igre, odugovlači s nastavkom igre, ne poštuje propisanu udaljenost kod prekida, kriva zamjena, namjerno napusti teren bez odobrenja suca). Ukoliko igrač na istoj utakmici dobije dva žuta kartona, pokazuje mu se crveni karton. Tako dobiveni crveni karton znači isključenje igrača do kraja utakmice s pravom zamjene nakon dvije (2) minute. Pravo zamjene nakon dvije (2) minute znači da nakon isteka kazne umjesto isključenog igrača u igru smije ući igrač s klupe. Isključeni igrač mora napustiti igralište te ne smije se vratiti u igru.

             b) isključenjem od dvije (2) minute. Ukoliko ekipa čiji je igrač isključen, prije isteka kazne od dvije (2) minute primi gol, isključeni igrač smije se vratiti u igru.

             c) izravnim crvenim kartonom. slijedi kazna od pet (5) minuta bez prava ulaska u igru nakon sto se primi gol. Igrač kažnjen izravnim crvenim kartonom napušta igru do kraja utakmice uz pravo zamjene. Isključeni igrač više ne smije ulaziti u igru. Igrač će dobiti izravni crveni karton ako igra na grub način (izvede klizeći start s leđa, nesportski se i drsko ponaša, koristi se teškom psovkom, pljune na protivnika ili neku drugu osobu, onemogućava protivničkoj momčadi postizanje zgoditka u izglednoj prilici, dobije drugu opomenu na istoj utakmici).

Napomene:

- igrači na klupi mogu biti kažnjeni bilo kojom od gore navedenih mjera koje se provode na isti način kao da je igrač aktivno sudjelovao u igri. Npr. ukoliko igrač na klupi zaradi isključenje, mora se povući igrač s terena.

- svaki žuti karton ( psovka ili nesportsko ponašanje ) plaća se 5,00kn, a svaki direktan crveni 20,00kn. Ukoliko igrač dobije crveni karton kao rezultat dva (2) žuta, plaća 10,00kn.

  

5.2. Suspenzije se odrađuju prema unaprijed definiranim pravilima:

            a) igrač koji u tijeku natjecanja sakupi tri (3) žuta kartona kažnjava se suspenzijom u trajanju jedne (1) utakmice.

            b) igrač koji na utakmici zaradi dva (2) žuta kartona kažnjava se suspenzijom u trajanju jedne (1) utakmice. Ovi kartoni ne uzimaju se u obzir kod žutih kartona koje igrač naknadno dobije, dakle ne računaju se za kaznu izrečenu u stavci 5.2.a) pravilnika.

            c)igrač kažnjen izravnim crvenim kartonom kažnjava se suspenzijom u trajanju najmanje dvije (2) utakmice.

            d) U slučaju pokušaja fizičkog napada, što uključuje i pokušaj pljuvanja, gađanja raznim predmetima i sl., na bilo kojeg sudionika utakmice, igrač se kažnjava suspenzijom u trajanju od šest (6) do deset (10) utakmica.

            e) Igrač koji na bilo koji način namjerno izazove prekid utakmice kažnjava se suspenzijom u trajanjuod šest (6) do deset (10) utakmica.

            f) Ukoliko igrač izvrši fizički napad, pljune ili nekim predmetom pogodi bilo kojeg od sudionika utakmice, izriče mu se kazna trajne suspenzije igranja u KMNL.

5.3. Ukoliko jedna ekipa ne bude spremna za početak utakmice u zakazano vrijeme (opisano ustavci 3.2. pravilnika), automatski se utakmica registrira rezultatom 3:0 (b.b.) za ekipu koja je bila spremna za početak utakmice.

5.4. Ukoliko ni jedna ekipa ne dođe u zakazanom terminu odigravanja utakmice (opisano u stavci 3.2. ovog pravilnika) sudac će odsvirati kraj susreta. Utakmica se registrira kao poraz za obje ekipe, bez promjene gol razlike.

5.5. Ukoliko ekipa ne bude spremna za odigravanje posljednjeg kola, automatski joj se izriče kazna diskvalifikacije iz natjecanja u ligi u kojoj se natječe. Ekipa se u slijedećoj sezoni natječe u nižem rangu natjecanja. Ukoliko se ekipa natjecala unajnižem rangu KMNL, izriče joj se kazna suspenzijom za slijedeću sezonu.

5.6. Ukoliko ekipa za vrijeme susreta ostane s tri igrača (uključujući vratara), osim ako se radi o isključenjima s pravom zamjene, sudac će prekinuti utakmicu bez obzira na uzrok (povreda, isključenje, itd.). Utakmica će se registrirati rezultatom 3 : 0 (b.b.) za ekipu koja je imala dovoljni broj igrača za nastavak utakmice. Ukoliko je u trenutku prekida rezultat bio povoljniji od toga, registrira se trenutni rezultat. U oba slučaja strijelci se evidentiraju u statistiku.

5.7. U slučaju fizičkog ispada dijela ekipe ili cijele ekipe, odmah se izriče suspenzija bez prava nastupa do okončanja postupka, a u težim slučajevima slijedi trajna diskvalifikacija iz KMNL. Ako pojedinac ili grupa pojedinaca ometa službene osobe, kao i ostale sudionike utakmice, sudac smije prekinuti susret. Odlukom povjerenstva za natjecanje, bez obzira na trenutni ili konačni plasman, ekipa koja ne zadovolji sveopći kriterij tražen iz pravilnika KMNL u svezi nesportskog ponašanja, nanošenja materijalne štete ili fizičkog ispada te ukoliko naruši katolički sportski ugled KMNL, biti će odmah diskvalificirana.

5.8. Ekipa koja nije u mogućnosti nastaviti natjecanje u KMNL mora o tome pismeno obavijestiti voditelja natjecanja. Samo i jedino ako je podmirila sva dugovanja, steći će pravo ponovnog nastupanja u KMNL.

5.9. Ukoliko je ekipa prije odstupanja ili diskvalifikacije iz natjecanja odigrala više od pedeset posto (50%) utakmica, svaka slijedeća utakmica registrira se rezultatom 3:0 (b.b.) u korist protivnika. U suprotnom se svi dotadašnji rezultati brišu.

5.10. Ocijeni li povjerenstvo da se u određenom trenutku u natjecanje uključi rezervna ekipa, a u svezi sa stavkom 5.9., dužno je obavijestiti ekipe o novonastaloj situaciji i uskladiti termine zaostalih utakmica koje moraju biti odigrane u što kraćem roku.

5.11. Ekipe imaju pravo žalbe na odigrane utakmice ili eventualne kazne. Žalba na odigranu utakmicu mora se u roku od dvadeset (20) minuta nakon završetka utakmice, u pismenom obliku predati delegatu utakmice. Uz pismenu žalbu voditelj ekipe delegatu utakmice uplaćuje novčani iznos od 50,00kn. U slučaju pozitivnog rješenja žalbenog postupka novčani iznos se vraća ucijelosti. Žalba na izrečenu kaznu predaje se u pismenom obliku na prvom slijedećem sastanku voditelja ekipa. Uz nju se također uplaćuje novčani iznosod 50,00kn. U slučaju pozitivnog rješenja žalbenog postupka novčani iznos se vraća u cijelosti.

 

5.12. Napomene:

Žalbe koje ne udovoljavaju opisu u ovom stavku (5.12.) neće se uzeti u razmatranje niti će se o njima naknadno raspravljati. UO je dužan donijeti rješenje žalbenog postupka u roku od sedam (7) dana od datuma primanja žalbe.

5.13. Sve odluke u svezi eventualnih kazni i suspenzija donosi povjerenstvo za natjecanje. U slučaju dužih vremenskih kazni povjerenstvo je dužno razmotriti mogućnost pomilovanja.

5.14. Nema unaprijed odgođenih utakmica. Utakmica se može odgoditi jedino u slučaju više sile (vremenski uvjeti koji ne pružaju mogućnost odigravanja utakmice, stanje igrališta koje ne zadovoljava uvjete za igru - razbijen gol, itd.). Odluku o takvoj odgodi utakmice donosi voditelj natjecanja, a ukoliko on nije u mogućnosti biti nazočan na igralištu u tom trenutku, odluku o odgodi donosi predsjednik lige.

5.15. Ukoliko ekipa u tijeku utakmice zaradi tri (3) isključenja radi psovki, nebitno da li se radi o istom ili različitim igračima, utakmica se prekida i dosuđuje se rezultat 3:0 (b.b.) protiv ekipe radi koje je prekinut susret. Ukoliko je rezultat u trenutku prekida bio povoljniji od 3:0, utakmica se registrira tim rezultatom.

6. Posebne odredbe

6.1. Skupštinu čine svi voditelji ekipa koje se natječu u KMNL. Voditelji ekipa dužni su sudjelovati na svim sastancima KMNL koji se održavaju svakog drugog ponedjeljka nakon odigranih utakmica. Ukoliko pojedini član skupštine nije u mogućnosti sudjelovati na sastancima, dužan je pismeno opunomoćiti svog zamjenika ili jednog od članova ekipe kako bi imao pravo glasa prilikom donošenja odluka skupštine KMNL. Tijekom prvenstva povjerenstvo je dužno osnovati komisiju za nagrađivanje, te obavijestiti sve zainteresirane strane pismenim putem.

6.2. Voditelj svake ekipe potpisuje ugovor u kojem se obvezuje da će najmanje tri (3) člana ekipe sudjelovati na prigodnom  druženju (ZEMI) u crkvama na području Porečke i Pulske biskupije.

-tri najbolje ekipe dobivaju pehare i medalje na kraju sezone. 

6.3. Sve ekipe se bore za Fair play na kraju sezone po sljedećim kriterijima:

            dolasci na sve susrete u nogometnom natjecanju           +,-, 2 boda

            dolazak broja igrača po ekipi. Ako u jednom danu za ekipu igra više od 7 igrača svaki sljedeći vrijedi jedan bod.

            dolasci na zajednička druženja ZEMI-a:    1 igrač = 1 bod za ekipu

            dolasci na sastanke predstavnika ekipa: +,-, 1 bod

            kazne od kartona  -    svaki karton jedan bod manje, a crveni dva boda manje

            

                       

6.6. Pobjednik lige sudjeluje na završnom natjecanju svih biskupijskih liga..

6.7. Članovi upravnog odbora u sezoni 2015/16 su:

             - PREDSJEDNIK: fra Tomislav Hrstić, Varaždinska 2, 091 364 1449

             - BLAGAJNIK: Bruno Dobrović

             - DUHOVNIK LIGE: 

             - VODITELJ LIGE: Mate Jadreško, Zlatićev Trg 1, 097 7540 507

 

   

BISKUPIJA POREČKA I  PULSKA

POVJERENSTVO ZA RAD S MLADIMA

PRAVILNIK

Katoličke malonogometne lige

 

 

SADRŽAJ

 

 1. TEREN ZA IGRU ..................................................................................................4
 2. Dimenzije .................................................................................................................4
  1. Obilježavanje terena za igru ..................................................................................4
  2. Objašnjenje ilustracije …………………………………………………….…..... 4
  3. Kazneni prostor ………………………………………………..………………... 4
  4. Točka za izvođenje kaznenog udarca ...................................................................5
  5. Druga točka za izvođenje kaznenog udarca ........................................................ 5
  6. Kutni luk ………………………………….....…………………………………... 5
  7. Područja za zamjene …………………………………………….....……….........5
  8. Vrata …………………………………………………………..…………..…....…6
  9. Sigurnost ………………………………………………………………..…....…....6
  10. Podloga igrališta …………………………………………………………......…....6
  11. Odluke ………………………………………………………………………..........6

 

2.         LOPTA ……………………………….……………………………………..….....7

2.1.        Kakvoća i mjere ……………………..……………………………………….......8

2.2.      Zamjena oštećene lopte ……………………………………...……………….......8

 1.        Odluke …………………………………………………………..…………….......9
 1.        BROJ  IGRAČA ……………………………………………………………...….9
  1. Igrači ……………………………………………………………………..…..........9
  2. Prekršaji / Kazne ……………………………………………………………....…9
  3. Odluke ……………………………………………………………………..…...... 9
  4. Osnovna oprema………………………………………………………..….…….. 9
  5. Dres ili majica ………………………………………………………………..….. 9
  6. Kostobrani ……………………………………………………………………..….9
  7. Vratari ………………………………………………………………………..…..10
  8. Prekršaji i kazne ………………………………………………………………....10

4.         SUDAC …………………………………………………………………………...10

 1.      Ovlasti sudca ……………………………………………………………….……..10
 2.      Prava i dužnosti ………………………………………………………………..…10
 3. Odluke suca ........................................................................................................... 10
 4.      Odluke ………………………………………………………………………….....11
 5.      Drugi sudac .............................................................................................................11
 6.      Prava i dužnosti ......................................................................................................11
 7.      Odluka .....................................................................................................................11

5.        MJERITELJ VREMENA I TREĆI SUDAC .....................................................12

 1.     Dužnosti ………………..…………………………………………………………..12
 2. Mjeritelj vremena ……………………………………………………......………..12
 3.     Treći sudac ……………………………………………………………………….12
 4. Odluke ....................................................................................................................13

6.        TRAJANJE UTAKMICE ..................................................................................13

 1.     Razdoblja igre........................................................................................................13
 2.     Time-out ................................................................................................................13
 3.     Odluke ...................................................................................................................13

7.        POČETAK I NASTAVAK IGRE .....................................................................14

 1.     Uvodne odredbe ....................................................................................................14
  1. Početni udarac .......................................................................................................14
  2. Postupak .................................................................................................................14
  3. Prekršaji / Kazne ...................................................................................................14
  4. Odluka ................................................................................................................... 15
 1.     LOPTA U IGRI I IZVAN IGRE ..........................................................................15
 2.     Odluka ....................................................................................................................16

 

 1.     NAČINI POSTIZANJA POGOTKA ..................................................................16
  1.     Postignuti pogodak ................................................................................................16
  2.     Pobjednička momčad ............................................................................................16
  3.     Propozicije natjecanja............................................................................................16

 

 1.      PREKRŠAJI I NESPORTSKO PONAŠANJE .................................................17
 2. Izravni slobodni udarac ..................................................................................... 17
 3. Kazneni udarac ....................................................................................................17
 4. Neizravni slobodni udarac ..................................................................................17
 5. Disciplinske mjere ................................................................................................18
 6. Odluka ...................................................................................................................18

 

 1.       SLOBODNI UDARAC ........................................................................................19
 2. Vrste slobodnih udaraca ......................................................................................19
 3. Položaj kod slobodnog udarca .............................................................................19
 4. Prekršaji i kazne ...................................................................................................19
 5. Znakovi ..................................................................................................................19

 

12.       AKUMULIRANI PREKRŠAJI .........................................................................20

12.1.    Akumulirani prekršaji .........................................................................................20

12.2.    Položaj kod slobodno udarca ..............................................................................20

12.3.    Postupak (kod šestog i svakog narednog akumuliranog prekršaja) ............. .20

12.4.    Prekršaji i kazne ..................................................................................................21

 

13.       KAZNENI UDARAC .........................................................................................22

13.1.    Kazneni udarac ...................................................................................................22

13.2.    Položaj lopte i igrača lopta .................................................................................22

13.3.    Postupak .............................................................................................................. 22

13.4.    Prekršaji i kazne ................................................................................................ 22

 

14.       UBACIVANJE NOGOM ...................................................................................23

14.1.    Položaj lopte i igrača ...........................................................................................23

14.2.     Postupak ............................................................................................................23

14.3.     Prekršaji i kazne ...............................................................................................23

 

15.       VRATAREVO UBACIVANJE LOPTE .........................................................24

15.1.     Postupak ............................................................................................................24

15.2.     Prekršaji i kazne ...............................................................................................24

 

16.       UDARAC IZ KUTA ......................................................................................... 25

16.1.    Postupak .............................................................................................................25

 

17.       POSTUPAK ODREĐIVANJA POBJEDNIKA UTAKMICE .....................26

 

18.      ODLUKE ODBORA KMNL – HBK ................................................................27

18.1.   Instrukcije i napomene za voditelje liga ...........................................................27

 

19.       ZNAKOVI SUCA ..............................................................................................28

 

 

1. Opće odredbe

1.1 Naziv natjecanja je: "Katolička malonogometna liga Bl. Miroslav Bulešić" (u daljnjem tekstu: KMNL "BL. Miroslav Bulešić"). KMNL "Bl. Miroslav Bulešić" se održava na centrima otvorenog tipa objekta kojeg organizator odredi prema zahtjevnim mogućnostima.

1.2 KMNL-om "Bl. MIroslav Bulešić" rukovodi upravni odbor (u daljnjem tekstu: UO) pod pokroviteljstvom povjerenstva za pastoral mladih Porečke i Pulske biskupije. Upravni odbor sastoji se od više povjerenika koji su zaduženi za pojedine poslove iz djelokruga UO.

1.3 Članove UO izabire skupština koja se sastoji od svih predstavnika ekipa koje sudjeluju u godišnjem natjecanju. Odabir ili potvrđivanje članova UO vrši se na prvom sastanku skupštine KMNL. Mandat članova UO je godina dana.

1.4 Važne odluke, dopune i izmjene u pravilniku KMNL "Sl. Božji Miroslav Bulešić" donosi UO prije natjecateljske sezone.

2.1. U nadolazećoj sezoni prijavljene ekipe natječu se dvokružno u jedinstvenoj ligi koja broji 8  klubova.   

3.1. Utakmice KMNL igraju se svake druge subote na malonogometnom terenu u pulskom sjemeništu „Redemptoris Mater“ na Vidikovcu u Puli. Svaki susret igrači sa svojim voditeljima započinju molitvom na centru igrališta.

3.4. Sve ekipe dužne su prije početka 3. kola uplatiti kotizaciju u iznosu od 500,00kn.

1.  TEREN ZA IGRU

 

 1. Dimenzije

Igralište mora imati oblik pravokutnika. Dužina poprečne crte.

Dužina: najmanja 25 m najveća 42 m

Širina:  najmanja 15 m najveća 25 m

 1. Obilježavanje terena za igru

Igralište je obilježeno crtama koje pripadaju prostorima koje omeđuju. Dvije duge granične crte nazivaju se uzdužnim crtama. Dvije kraće granične crte nazivaju se poprečnim crtama.

Sve su crte široke 8 cm.

Igralište je podijeljeno na dvije polovine središnjom crtom.

Središte igrališta označava se na sredini središnje crte. Oko nje se opisuje kružnica polumjera 3 m.

Igralište i sve što mu pripada prikazuje se na sljedećem crtežu:

 1. Objašnjenje ilustracije:

Goal= vrata

Penalty area= kazneni prostor

Penalty mark= točka za izvođenje kaznenog udarca

Second penalty mark = druga točka za izvođenje kaznenog udarca

Halfway line = središnja crta

Centre cirle = središnji krug

Corner area = kutni prostor

Substitution zone = područje za zamjene

Goal line = poprečna crta

Touch line = uzdužna crta

Corne arc = kutni luk

 1. Kazneni prostor

Kazneni prostor označava se na svakom kraju igrališta kako slijedi:

Četvrtine kruga polumjera 6 metara obilježavaju se prema sredini s vanjske strane svakog stupa vrata. Četvrtine kruga obilježavaju se od poprečne crte da bi se sastale sa zamišljenim crtama izvučenima pod pravim kutom u odnosu na poprečnu crtu, s vanjske strane stupa vrata. Gornji se dio svake četvrtine kruga spaja s crtom sto označava 3.16 metara koja je paralelna s poprečnom crtom između stupova vrata.

Zakrivljena crta koja označava vanjsku granicu kaznenog prostora naziva se crtom kaznenog prostora.

 1. Točka za izvođenje kaznenog udarca

Točka za izvođenje kaznenog udarca obilježava se na udaljenosti od 6 metara od središta između stupova vrata i jednako je udaljena od oba stupa vrata.

 1. Druga točka za izvođenje kaznenog udarca

Druga se točka za izvođenje kaznenog udarca obilježava na igralištu na udaljenosti od 10 metara od središta između stupova vrata i jednako je udaljena od oba stupa vrata.

 1. Kutni luk

Četvrtina kruga, polumjera 25 cm obilježava se od svakog kuta unutar igrališta.

 1. Područja za zamjene

Područja za zamjene smještena su na istoj strani igrališta na kojoj se nalaze i klupe za momčadi, izravno ispred njih. Tamo igrači ulaze i napuštaju igralište radi zamjena.

Područja za zamjene smještena su izravno ispred klupa momčadi i duljine su 5 m. Sa svake strane obilježena su crtom, pod pravim kutom u odnosu na uzdužnu crtu, širine 8 cm i dužine 80 cm, od čega je 40 cm obilježeno unutar igrališta, a 40 cm izvan igrališta

Udaljenost između najbližeg kraja svakog područja za zamjene i sjecišta središnje i uzdužne crte iznosi  5 m. Taj slobodni prostor koji se nalazi izravno ispred stola mjeritelja vremena ostaje prazan.

 

 1. Vrata

Vrata se trebaju postaviti na sredini svake poprečne crte. Sastoje se od dva uspravna stupa vrata koji su jednako udaljeni od svakog kuta i na vrhu spojena vodoravnom prečkom.

Razmak (mjereno iznutra) između stupova vrata iznosi 3 m, a udaljenost od donjeg brida prečke do tla iznosi 2 m.

Oba stupa vrata i prečka jednake su širine i debljine - 8 cm. Mreže, izrađene od konoplje, jute ili najlona, pričvršćuju se na stupove vrata i prečke iza vrata. One su u donjem dijelu poduprijete savijenim cijevima ili nekim drugim prikladnim potpornjima.

Dubina vrata, opisana kao udaljenost od unutarnjeg brida stupova vrata prema vanjskom dijelu igrališta iznosi najmanje 80 cm na vrhu i 100 cm na razini tla.

 1. Sigurnost

Mogu se koristiti prenosiva vrata, ali moraju se tijekom igre čvrsto učvrstiti za tlo.

 

 1. Podloga igrališta

Površina podloge mora biti glatka, ravna i ne abrazivna (ne grebujuća). Preporuča se upotreba drvenog ili sintetičkog materijala. Beton i asfalt treba izbjegavati.

 1. Odluke
 • U slučaju da je duljina poprečnih crta između 15 i 16 m, polumjer četvrtine kruga iznosit će samo 4 m. U tom slučaju točka za izvođenje kaznenog udarca više nije smještena na crti koja definira kazneni prostor nego ostaje na udaljenosti od 6 m od središta između stupova vrata i jednako je udaljena od oba stupa vrata..
 • Izvan igrališta može se ucrtati oznaka na udaljenosti od 5 m od luka kuta i pod pravim kutom u odnosu na poprečnu crtu, kako bi se osiguralo da se ta udaljenost poštuje kod izvođenja udarca iz kuta. Širina te oznake je 8 cm.
 • Klupe za momčadi smještene su iza uzdužne crte odmah pokraj slobodnog prostora ispred stola mjeritelja vremena.

 

 

 1. LOPTA

 

 1. Kakvoća i mjere

Lopta je:

 • okrugla
 • izrađena od kože ili drugog pogodnog materijala;
 • opsega ne većeg od 64 cm niti manjeg od 62 cm;
 • teška ne manje od 400 g niti više od 440 grama na početku utakmice;
 • pritiska 0,4 - 0,6 atmosfera (od 400 do 600 g/cm2) na razini mora.
 1. Zamjena oštećene lopte

Ako lopta pukne ili se ošteti tijekom utakmice:

 • igra se zaustavlja;
 • igra se nastavlja spuštanjem zamjenske lopte na mjestu na kojem je prva lopta postala neispravna, osim ako se nalazila u kaznenom prostoru, u kojem slučaju će se lopta spustiti na crti kaznenog prostora na mjestu najbližem točci na kojoj se lopta nalazila kada je pukla ili se oštetila.
 • Ako lopta pukne ili se ošteti dok nije u igri (kod početnog udarca, udarca s vrata, udarca iz kuta, slobodnog udarca, kaznenog udarca ili ubacivanja nogom) utakmica se nastavlja sukladno Pravilima igre.

Lopta se ne može promijeniti tijekom utakmice bez odobrenja suca.

 1. Odluke
 • Lopta ne smije odskakati manje od 50 cm niti više od 65 cm niti u prvom odskoku kada se spusti s visine od 2 m.
 • Na natjecateljskim je utakmicama dopuštena upotreba samo lopti koje odgovaraju minimalnim tehničkim zahtjevima Pravila 2.


 1. BROJ  IGRAČA
 1. Igrači

Utakmicu igraju dvije momčadi. Svaka se sastoji od najviše pet igrača, od kojih je jedan vratar.

Postupak zamjene:

Zamjene se mogu koristiti na svakoj utakmici koja se igra prema pravilima službenog natjecanja na razini FIFA-e, konfederacije ili saveza.

Najveći je broj dopuštenih zamjena sedam.

Broj zamjena tijekom utakmice je neograničen. Zamijenjeni se igrač može vratiti na igralište kao zamjena za drugog igrača.

Zamjena se obavlja bilo kada je lopta u igri ili izvan igre i na nju se primjenjuju slijedeći uvjeti:

- igrač koji napušta igralište mora to učiniti u vlastitom području za zamjene.

- igrač koji ulazi na igralište mora to također učiniti u vlastitom području za zamjene,

ali tek kada je igrač koji napušta igralište potpuno prešao uzdužnu crtu.

- zamjenski igrač podliježe ovlasti i odlukama suca, bez obzira na to je li pozvan u

igru ili ne.

- zamjena je dovršena kada zamjenski igrač stupi na igralište. Od tog trenutka on postaje aktivni igrač, a igrač kojeg zamjenjuje to prestaje biti.

Vratar može zamijeniti mjesto s bilo kojim drugim igračem.

 1. Prekršaji / Kazne

Ako za vrijeme dok se obavlja zamjena zamjenski igrač uđe na igralište prije nego sto ga je potpuno napustio igrač kojeg zamjenjuje:

- igra se zaustavlja;

- igrača kojeg se zamjenjuje upućuje se da napusti igralište;

- zamjenski se igrač opominje i pokazuje mu se žuti karton;

- igra se nastavlja neizravnim slobodnim udarcem koji izvodi protivnička momčad s mjesta na kojem se lopta nalazila u trenutku kad je igra prekinuta. Međutim, ako se lopta nalazila unutar kaznenog prostora, izvodi se neizravni slobodni udarac s crte kaznenog prostora, na mjestu najbližem onom mjestu na kojem se lopta nalazila u trenutku kad je igra zaustavljena.

    Ako za vrijeme dok se obavlja zamjena zamjenski igrač ude na igralište ili ga napusti igrač kojeg se zamjenjuje na mjestu izvan područja za zamjene:

- igra se zaustavlja;

- opominje se igrač koji je učinio prekršaj i pokazuje mu se žuti karton;

- igra se nastavlja neizravnim slobodnim udarcem koji izvodi protivnička momčad s mjesta na kojem se lopta nalazila u trenutku prekida igre, međutim, ako se lopta nalazila unutar kaznenog prostora, izvodi se neizravni slobodni udarac s crte kaznenog prostora, na mjestu najbližem onom mjestu na kojem se lopta nalazila u trenutku kad je igra prekinuta.

 1. Odluke
 • Na početku utakmice svaka momčad mora imati pet igrača.
 • Ako u slučaju isključenja igrača ostane manje od tri igrača (uključujući vratara) u bilo kojoj momčadi, utakmica se mora prekinuti.
 • Igrači koji su mlađi od 15 odnosno stariji od 30 godina mogu nastupati samo uz odobrenje župnika, ali župnik mora te igrače prijaviti nadležnom Uredu za mlade i dobiti potvrdu za njihovu prijavu, broj igrača izvan dobne granice ne smije biti veći od tri igrača po momčadi.
 • Igrači koji teritorijalno ne pripadaju župi za koju žele igrati mogu samo u iznimnim slučajevima uz pristanak župnika župe kojoj pripada i župe za koju želi igrati i uz pristanak Ureda za mlade. ( Ovo vrijedi za Splitsko-makarsku Nadbiskupiju)

 

OPREMA IGRAČA

Sigurnost:

Igrač ne smije nositi opremu ili što drugo opasno za njega samoga ili drugog igrača, uključujući bilo koju vrstu nakita.

 1. Osnovna oprema

Osnovna obvezna oprema igrača sastoji se od:

- dresa ili majice;

- sportskih gaćica - nose li se termo pod gaćice, moraju biti iste boje kao i pretežna boja gaćica;

- čarapa;

- kostobrana;

- obuće - jedini oblik dopuštene obuće su tenisice ili gimnastičke cipele od platna ili mekane koze, s potplatom od gume ili sličnog materijala.

 1. Dres ili majica

Na poleđini majica moraju se nalaziti brojevi od 1 do 15.

Boje brojeva moraju se jasno razlikovati od boja dresa.

Na međunarodnim utakmicama brojevi se također moraju nalaziti na prednjem dijelu opreme, ali u manjoj veličini.

 1. Kostobrani

moraju potpuno biti pokriveni čarapama;

moraju biti od odgovarajućeg materijala (gumene, plastične ili slične tvari);

moraju osiguravati odgovarajući stupanj zaštite.

 1. Vratari

Vratar može nositi duge hlače.

Svaki vratar mora nositi boje koje ga jasno razlikuju od ostalih igrača i sudaca.

Ako igrač zamjenjuje vratara, dres vratara koji nosi igrač na poleđini mora biti označen brojem igrača.

 1. Prekršaji i kazne

Za svako nepoštovanje ovog Pravila:

igrača koji počini prekršaj sudac ce uputiti da napusti igralište kako bi svoju opremu doveo u red ili nadoknadio nedostatak u opremi. Igrač se ne može vratiti na igralište prije nego što se prvo javi jednom od sudaca, koji će potom provjeriti je li oprema igrača u redu.

 1. SUDAC
 1. Ovlasti sudca

Svaku utakmicu vodi sudac koji ima punu ovlast primjenjivati Pravila igre na utakmici koju je imenovan suditi, i to od trenutka dolaska na mjesto gdje se igralište nalazi, pa do svog odlaska.

 1. Prava i dužnosti

Sudac:

- primjenjuje Pravila igre;

- dozvoljava nastavak igre kada momčad protiv koje je počinjen prekršaj ima korist od takve - - prednosti i mora kazniti prvobitni prekršaj ako se tada predviđena prednost ne ostvari;

- bilježi sve pojedinosti u vezi s utakmicom i nadležnim tijelima dostavlja izvješće s utakmice, koje uključuje informacije o svim disciplinskim mjerama poduzetim protiv igrača i/ili službenih osoba momčadi, te svakom drugom incidentu koji se dogodio prije, za vrijeme ili nakon utakmice;

- djeluje kao mjeritelj vremena u slučaju kada ta osoba nije nazočna;

- zaustavlja, prekida ili završava utakmicu zbog svakog prekršaja Pravila ili zbog bilo kojeg oblika vanjskog utjecaja;

- poduzima disciplinske mjere protiv igrača, koji se opominju ili isključuju;

- zabranjuje ulazak igralište neovlaštenim osobama;

- zaustavlja utakmicu ako smatra da je igrač teže ozlijeđen i osigurava da se iznese s igrališta;

- dozvoljava nastavak igre sve dok lopta ne izađe iz igre ako smatra da je igrač samo lakše ozlijeđen;

- osigurava da lopta koja se koristi odgovara zahtjevima Pravila 2.

- kažnjava ozbiljniji prekršaj ako igrač istovremeno počini vise od jednog prekršaja;

 

 1. Odluke suca

Odluke suca koje se odnose na činjenice povezane uz igru su konačne.

 1. Odluke
 • Ako sudac i drugi sudac u isto vrijeme označe prekršaj, a postoji nesuglasje o tome koju momčad treba kazniti, odlučujuća je odluka glavnog sudca.
 • Sudac i drugi sudac imaju pravo opomenuti ili isključiti igrača, ali u slučaju nesuglasja među njima, odlučujuća je odluka glavnog sudca.

 

DRUGI SUDAC

 1. Prava i dužnosti

Drugi se sudac imenuje za obavljanje dužnosti na suprotnoj strani igrališta od suca. On se također može koristiti zviždaljkom.

Drugi sudac pomaže sucu u vođenju utakmice u skladu s Pravilima igre.

Drugi sudac također:

- ima diskrecijsko pravo tj. slobodno sudačko uvjerenje da  zaustavi igru zbog svakog nepoštovanja Pravila;

- osigurava ispravno provođenje zamjena igrača.

U slučaju neprimjerenog miješanja ili neodgovarajućega ponašanja, sudac će drugog suca osloboditi njegovih dužnosti, osigurati njegovu zamjenu i o tome izvijestiti nadležna tijela.

 1. Odluka

Na utakmicama nacionalne završnice obvezna je nazočnost drugog suca.

 


 1. MJERITELJ VREMENA I TREĆI SUDAC
 1. Dužnosti:

Imenuje se mjeritelj vremena i treći sudac. Oni se nalaze izvan igrališta na središnjoj crti, na istoj strani gdje se nalaze područja za zamjene.

Mjeritelj vremena i treći sudac opremljeni su odgovarajućim satom (kronometrom) i potrebnom opremom za označavanje akumuliranih prekršaja, a sto osigurava odbor za završnicu na čijem se igralištu igra utakmica.

 1. Mjeritelj vremena:

- osigurava da trajanje utakmice bude u skladu s odredbama iz Pravila 8. Da bi to ostvario:

- pokreće svoj sat (kronometar) nakon početnog udarca;

- vodi računa o jednominutnom odmoru (time-outu);

- vodi računa o izdržavanju dvominutne kazne nakon isključenja igrača;

- zviždukom ili nekim drugim zvučnim znakom koji se razlikuje od sučevog objavljuje

- završetak prvog poluvremena, kraj utakmice, kraj produžetaka i kraj time-outa;

- bilježi sve odmore (time-outove) koji su preostali svakoj momčadi i daje na znanje

- sucima i momčadima te činjenice, te naznačuje odobrenje za odmore kada to zatraži

- trener jedne od momčadi (Pravilo 8);

- bilježi prvih pet akumuliranih prekršaja koje je počinila svaka momčad u svakom poluvremenu utakmice, a koje je označio sudac, te signalizira kada svaka momčad počini peti akumulirani prekršaj.

 

 1. Treći sudac

Treći sudac pomaže mjeritelju vremena. On:

- bilježi prvih pet akumuliranih prekršaja koje je počinila svaka momčad u svakom poluvremenu, koje je označio sudac, te signalizira kada svaka momčad počini peti akumulirani prekršaj;

- bilježi zaustavljanja igre i njihove razloge;

- upisuje brojeve igrača koji su postigli pogotke;

- bilježi imena i brojeve opomenutih ili isključenih igrača;

- bilježi sve druge informacije važne za utakmicu.

• u slučaju nedopuštenog miješanja mjeritelja vremena ili trećeg suca, sudac će ih osloboditi njihovih dužnosti, osigurat ce njihovu zamjenu i o tome izvijestiti nadležna tijela.

• u slučaju ozljede, treći sudac zamjenjuje ili suca ili drugog suca.

 1. Odluke
 • Na utakmicama, sat (kronometar) koji se koristi mora imati sve potrebne funkcije (točno mjerenje vremena, uređaj za mjerenja dvominutnog isključenja za četiri igra

 

 

 

 1. TRAJANJE UTAKMICE
 1. Razdoblja igre

Utakmica se sastoji od dva jednaka dijela, a svaki traje po 15 minuta. Mjerenje vremena obavlja mjeritelj vremena, čije su dužnosti određene Pravilom 7.

Vrijeme trajanja svakog poluvremena može se produžiti da bi se omogućilo izvođenje kaznenog udarca ili slobodnog udarca protiv momčadi koja je počinila vise od pet akumuliranih prekršaja.

 1. Time-out

Momčadi imaju pravo zatražiti jednominutni odmor ("time-out") u svakom poluvremenu, pri čemu se primjenjuju sljedeći uvjeti:

Treneri momčadi imaju pravo zatražiti od mjeritelja vremena jednominutni time-out.

Jednominutni time-out mote se zatražiti u bilo koje vrijeme, ali se dopusta samo

kada je momčad koja traži time-out u posjedu lopte.

Mjeritelj vremena objavljuje odobrenje za time-out kada je lopta izvan igre upotrebom

zviždaljke ili drugim zvučnim znakom koji se razlikuje od sučevog.

Kada je odobren time-out, igrači moraju ostati na igralištu. Žele li primiti uputu od

službene osobe, to mogu učiniti samo na uzdužnoj crti, u razini klupe za zamjenske

igrače. Osoba koja daje upute ne može ući na igralište.

Momčad koja ne zatraži time-out u prvom poluvremenu utakmice i dalje ima pravo

samo na jedan time-out u drugom poluvremenu.

Odmor između poluvremena

Odmor između poluvremena ne može biti duži od 15 minuta.

 

 1. Odluke
 • Ako na utakmici nema mjeritelja vremena, trener sucu upućuje svoj zahtjev za time-out.
 • Ako propozicije natjecanja propisuju da će se igrati produžeci na kraju regularnog završetka igre, tijekom produžetaka nije dopušten time-out.

 

 

 1. POČETAK I NASTAVAK IGRE
 1. Uvodne odredbe

Baca se novčić i momčad koja dobije ždrijeb odlučuje na koja vrata će napadati tijekom prvog poluvremena utakmice.

Druga momčad započinje utakmicu početnim udarcem.

Momčad koja dobije ždrijeb izvodi početni udarac u drugom poluvremenu utakmice.

Na početku drugog poluvremena utakmice momčadi mijenjaju strane i napadaju suprotna vrata.

 1. Početni udarac

Početni je udarac način početka ili nastavka igre:

- na početku utakmice

- nakon postignutog pogotka

- na početku drugog poluvremena utakmice

- na početku svakog produžetka, ako do njega dođe

Pogodak se može postići izravno iz početnog udarca.

 1. Postupak

Svi su igrači na svojoj polovici igrališta.

Protivnički igrači momčadi koja izvodi početni udarac udaljeni su najmanje 3 m od lopte sve dok ona nije u igri.

Lopta je nepomična na središnjoj točci.

Sudac daje znak.

Lopta je u igri kada je udarena nogom i kada se pomakne prema naprijed.

Igrač koji je izveo udarac ne smije ponovo igrati loptom dok je ne dotakne drugi igrač.

Nakon što momčad postigne pogodak, početni udarac izvodi druga momčadi.

 1. Prekršaji / Kazne

Ako igrač koji je izveo početni udarac igra loptom ponovo prije nego što ju je dotaknuo drugi igrač dosudit će se neizravni slobodni udarac u korist protivničke momčadi, koji će se izvesti s mjesta gdje je prekršaj počinjen. No, ako je taj prekršaj počinio igrač u protivničkom kaznenom prostoru, izvest će se neizravni slobodni udarac s crte kaznenog prostora, s mjesta koje je najbliže mjestu gdje je prekršaj počinjen.

Kod svakog drugog nepoštivanja postupka početnog udarca, početni udarac se ponavlja.

 1. Spuštanje lopte

Spuštanje lopte način je nastavljanja utakmice nakon privremenog zaustavljanja koji je neophodan dok je lopta u igri, a pod uvjetom da lopta prije zaustavljanja nije prešla uzdužnu ili poprečnu crtu iz bilo kojeg razloga koji nije spomenut u Pravilima igre.

 1. Postupak

Sudac spušta loptu na mjestu gdje se nalazila u trenutku zaustavljanja igre, osim ako se lopta nalazila u kaznenom prostoru. U tom će je slučaju spustiti na crtu kaznenog prostora, na točku najbližu mjestu gdje se ona nalazila u trenutku zaustavljanja igre.

 1. Prekršaji / Kazne

Lopta se ponovo spušta:

ako je dotakne igrač prije nego što je dodirnula tlo;

ako lopta napusti igralište nakon što je dodirnula tlo, a da je nije dotaknuo neki drugi igrač

            Odluka

 

 • Utakmica počinje uvodnom molitvom

 

 

 1.   LOPTA U IGRI I IZVAN IGRE

Lopta izvan igre

Lopta je izvan igre kada:­

- kada cijela prijeđe uzdužnu ili poprečnu crtu, bilo po tlu bilo zrakom;

- kad sudac zaustavi igru;

- kad udari u strop.

Lopta u igri

Lopta je u igri sve ostalo vrijeme uključujući:

- kada se odbije od stupova vrata ili prečke u igralište;

- kada se odbije od bilo kojeg suca, dok se nalaze na igralištu.

 1. Odluka

Kada se utakmica igra u dvorani i lopta slučajno udari u strop, igra se nastavlja ubacivanjem u korist protivničke momčadi u odnosu na momčad koja je posljednja igrala loptom. Ubacivanje se izvodi s točke najbliže na uzdužnoj crti najbližoj mjestu ispod kojeg je lopta dodirnula strop.

9NAČIN POSTIZANJA POGOTKA

 1.   Postignuti pogodak

Osim ako ova Pravila ne predviđaju drukčije, pogodak je postignut kada cijela lopta prijeđe poprečnu crtu, između stupova vrata i ispod prečke, pod uvjetom da nije ubačena rukom, unijeta ili namjerno udarena šakom ili rukom igrača momčadi koja napada, uključujući vratara.

9.2. Pobjednička momčad

Momčad koja postigne veći broj pogodaka tijekom utakmice je pobjednik. Ako obje momčadi postignu jednak broj pogodaka ili ako tijekom utakmice nije postignut niti jedan pogodak, utakmica završava neodlučenim rezultatom.

9.3. Propozicije natjecanja

Za neodlučene utakmice, propozicije natjecanja mogu utvrđivati odredbe temeljem kojih se igraju produžeci ili se izvode udarci s točke za izvođenje kaznenog udarca radi određivanja pobjednika utakmice.

 


10PREKRŠAJI I NESPORTSKO PONAŠANJE

Prekršaji i nesportsko ponašanje kažnjavaju se na sljedeći način:

 1. Izravni slobodni udarac

Izravnislobodniudaracdosuđujeseukoristprotivničkemomčadiakoigrač učinijedanodsljedećih šestprekršajananačinkojisudacsmatraneopreznim, nesmotrenimilikodkojihjekorištenaprekomjernasnaga:

 1. udari ili pokuša nogom udariti protivnika;
 2. podmetne ili pokuša podmetnuti nogu protivniku;
 3. skoči na protivnika;
 4. nasrne na protivnika, čak i ramenom;
 5. udari ili pokuša udariti protivnika;
 6. gurne protivnika.

Izravni slobodni udarac također se dosuđuje u korist protivničke momčadi ako igrač učini neki od sljedećih četiri prekršaja:

- drži protivnika

- pljune na protivnika

- uklizava s namjerom da igra loptom u trenutku kada loptom igra ili njome pokušava igrati protivnik (klizeći start), osim u slučaju vratara u vlastitom kaznenom prostoru, te pod uvjetom da on ne igra bezobzirnim i opasnim načinom ili se koristi prekomjernom silom

- namjerno igra rukom, osim u slučaju vratara u njegovom kaznenom prostoru.

Izravni slobodni udarac se izvodi s mjesta na kojem je prekršaj počinjen, osim ako je dosuđen slobodni udarac u korist obrambene momčadi u vlastitom kaznenom prostoru. U tom slučaju slobodni udarac se može izvesti s bilo kojeg mjesta unutar kaznenog prostora.

Navedeni prekršaji su akumulirani prekršaji.

 1. Kazneni udarac

Kazneni se udarac dosuđuje ako igrač učini bilo koji od navedenih prekršaja unutar svog kaznenog prostora, bez obzira na mjesto na kojem se lopta nalazila, ali pod uvjetom da je lopta u igri.

 1. 10.3.Neizravnislobodniudarac

Neizravnislobodniudaracdosuđujeseukoristprotivničkemomčadiakovrataručinijedanodsljedećihprekršaja:

 • nakon štoseoslobodiolopte, ponovnoprimiloptuodsvogsuigrača, adaprethodnonijeprešlasredišnjucrtu, ilidajenjomeigraoilijujedotaknuoprotivničkiigrač;
 • akodotakneilikontroliralopturukamanakon štomujujenamjernonogomuputionjegovsuigrač;
 • akodotakneilikontroliralopturukamanakon štomujujeizravnododaoizubacivanjanogomnjegovsuigrač;
 • akodotakneilikontroliralopturukamailistopalimanasvojojpoloviniigralištaduljeod četirisekunde.
 • akozavrijemetrajanjaigreopsujeilineprimjerenimgestamaizražavasvojenezadovoljstvo

Neizravnislobodniudarac, kojiseizvodismjestanakojemjeprekršajučinjen, takođersedosuđujeukoristprotivničkemomčadiakopomišljenjusucaigrač:

igra na opasan način;

 • namjerno ometa protivničkog igrača u napretku;
 • onemogućava vratara da se oslobodi lopte iz svojih ruku;
 • učini neki drugi prekršaj koji nije naveden u Pravilu 12, a zbog kojeg se igra zaustavlja radi opominjanja ili isključenja igrača.

Neizravni slobodni udarac izvodi se s mjesta na kojem je prekršaj počinjen, osim ako je prekršaj počinjen unutar kaznenog prostora. U tom ce se slučaju neizravni slobodni udarac izvesti s crte kaznenog prostora s točke koja je najbliža mjestu gdje je prekršaj počinjen.

 1. Disciplinske mjere

 

Prekršaji za opomenu

Igrač se opominje i pokazuje mu se žuti karton ako počini neki od sljedećih prekršaja:

 1. nesportski se ponaša;
 2. negoduje riječima ili pokretima;
 3. opetovano krši Pravila igre;
 4. odugovlači s nastavkom igre;
 5. ne poštuje potrebnu udaljenost kada se igra nastavlja udarcem iz kuta,
 6. ubacivanjem nogom, slobodnim udarcem ili vratarovim ubacivanjem lopte;
 7. stupi ili ponovo uđe na igralište bez odobrenja suca ili ne poštuje postupak
 8. zamjena;
 9. namjerno napusti igralište bez odobrenja suca.

Prekršaji za isključenje

Igrač se isključuje s igrališta i pokazuje mu se crveni karton ako učini jedan od sljedećih prekršaja:

 • kriv je zbog ozbiljne prekršajne igre;
 • kriv je zbog nasilnog ponašanja;
 • pljune na protivnika ili neku drugu osobu;
 • onemogućava protivničkoj momčadi postizanje pogotka ili izglednu priliku za postizanje pogotka namjerno dodirujući loptu rukom (rukama) (ne odnosi se na vratara unutar njegovog kaznenog prostora);
 • onemogućuje izglednu priliku za postizanje pogotka protivničkom igraču, koji se kreće prema njegovim vratima, prekršajem, koji se kažnjava slobodnim ili kaznenim udarcem;
 • služi se drskim ili pogrdnim ili uvredljivim izrazima ( GRUBE PSOVKE)
 • dobije drugu opomenu na istoj utakmici;

 

 1. Odluka
 • Igrač koji se opomene zbog psovke, kažnjava se i dodatnim isključenjem od dvije minute s pravom povratka po dolje navedenim uvjetima.
 • lsključeni igrač ne može ponovo ući u igru, niti može sjediti na klupi za zamjenske igrače. Zamjenski igrač može ući u igralište nakon isteka pune dvije minute nakon isključenja njegovog suigrača, osim ako je postignut pogodak prije isteka te dvije minute i pod uvjetom da mu je to odobrio mjeritelj vremena. U tom slučaju, primjenjuje se sljedeće:
  • ako 5 igrača igra protiv 4 i momčad s većim brojem igrača postigne pogodak, momčad sa samo 4 igrača može se popuniti petim;
  • ako obje momčadi igraju sa po 4 igrača i bude postignut pogodak, obje momčadi ostaju s jednakim brojem igrača;
  • ako igra 5 igrača protiv 3 ili 4 protiv 3, i momčad s većim brojem igrača
  • postigne pogodak, momčad sa 3 igrača može se popuniti samo jednim igračem;
  • ako obje momčadi igraju sa po 3 igrača i bude postignut pogodak, obje momčadi ostaju s jednakim brojem igrača;
  • ako momčad s manjim brojem igrača postigne pogodak, igra se nastavlja bez promjene broja igrača.
 1. SLOBODNI UDARCI
 1. Vrste slobodnih udaraca

Slobodni udarci mogu biti izravni ili neizravni.

Kod izvođenja i izravnih i neizravnih udaraca, lopta mora mirovati, a igrač koji izvodi udarac ne može drugi put dodirnuti loptu dok je ne dodirne neki drugi igrač.

Izravni slobodni udarac

Ako je izravni slobodni udarac upućen izravno prema protivničkim vratima, pogodak se priznaje.

Neizravni slobodni udarac

Pogodak se može izravno postići samo ako lopta naknadno dotakne drugog igrača prije nego što uđe u vrata.

 1. Položaj kod slobodnog udarca

Svi protivnički igrači moraju biti udaljeni najmanje 5 m od lopte, sve dok ona ne bude u igri.

Kada obrambena momčad izvodi izravni slobodni udarac iz vlastitog kaznenog prostora, svi protivnički igrači moraju se nalaziti izvan tog kaznenog prostora. Lopta je u igri nakon što je dotaknuta ili je njome odigrano. Kada obrambena momčad izvodi izravni slobodni udarac unutar svog kaznenog prostora, lopta je u igri odmah nakon što izađe iz kaznenog prostora.

 1. Prekršaji i kazne

Ako je, kada je izveden slobodni udarac, protivnik bliži lopti od propisane udaljenosti:

udarac se ponovo izvodi.

Ako nakon što je lopta u igri igrač koji izvodi udarac dodirne ponovno loptu prije nego što ju je dotaknuo drugi igrač:

dosuđuje se neizravni slobodni udarac u korist protivničke momčadi, koji se izvodi s mjesta na kojem je počinjen prekršaj. Međutim, ako je prekršaj počinjen unutar kaznenog prostora, neizravni ce se slobodni udarac izvesti s crte kaznenog prostora, s točke koja je najbliža mjestu gdje je prekršaj počinjen.

Ako momčad koja izvodi slobodni udarac za to potroši vise od 4 sekunde:

dosudit ce se neizravni slobodni udarac u korist protivničke momčadi.

 1. Znakovi

Izravni slobodni udarac:

Sudac drži jednu ruku vodoravno pokazujući u smjeru udarca koji se treba izvesti. U slučaju kada se prekršaj računa kao akumulirani prekršaj, sudac kažiprstom druge ruke pokazuje prema tlu, kako bi trećem sucu ili službenoj osobi za stolom označio da se prekršaj računa kao akumulirani.

Neizravni slobodni udarac:

Sudac označava neizravni slobodni udarac dizanjem ruke iznad glave. Drži ruku u tom položaju sve dok udarac nije izveden i dok loptu ne dotakne drugi igrač ili dok ona ne izađe iz igre.

 1. AKUMULIRANI PREKRŠAJI
 1. Akumulirani prekršaji

Su oni koji se kažnjavaju izravnim slobodnim udarcem navedenim u Pravilu 12.

Prvih pet akumuliranih prekršaja koje je počinila svaka momčad tijekom svakog poluvremena bilježe se u sažetku utakmice.

 1. Položaj kod slobodnog udarca

Kod prvih pet zabilježenih akumuliranih prekršaja svake momčadi tijekom svakog poluvremena:

- igrači protivničke momčadi mogu postaviti obrambeni zid kao obranu od slobodnog udarca.

- svi protivnički igrači nalaze se najmanje 5 m od lopte, sve dok ona nije u igri.

Pogodak se može postići izravno iz slobodnog udarca u protivnička vrata.

Počevši od šestog akumuliranog prekršaja zabilježenog kod svake momčadi tijekom svakog poluvremena:

 igrači protivničke momčadi ne mogu postaviti obrambeni zid kao obranu od slobodnog udarca.

- igrač koji izvodi udarac mora se ispravno identificirati.

Vratar mora ostati unutar svog kaznenog prostora, najmanje 5 m od lopte.

Svi ostali igrači na igralištu moraju se nalaziti iza zamišljene crte koja je u razini s

loptom i paralelna s poprečnom crtom, te izvan kaznenog prostora. Moraju biti

udaljeni 5 m od lopte i ne smiju ometati igrača koji izvodi slobodni udarac. Niti jedan

igrač ne smije prijeći tu zamišljenu crtu dok lopta nije dotaknuta ili njome nije igrano.

 1. Postupak (kod šestog i svakog narednog akumuliranog prekršaja)

Igrač koji izvodi slobodni udarac mora nogom udariti loptu s namjerom da postigne pogodak i ne može je dodati drugom igraču.

Kada je slobodni udarac izveden, niti jedan igrač ne može dotaknuti loptu dok je ne dotakne vratar ili se ona ne odbije od stupova vrata ili grede, ili ne izađe izvan igrališta.

Ako igrač počini šesti prekršaj svoje momčadi u protivničkoj polovini igrališta ili u svojoj polovini ispred zamišljene crte paralelne sa središnjom crtom i koja prolazi kroz drugu točku za izvođenje kaznenog udarca na 10 m od poprečne crte, slobodni će se udarac izvesti s te druge točke za izvođenje kaznenog udarca. Druga točka za izvođenje kaznenog udarca opisana je u Pravilu 1. Slobodni udarac će se izvesti u skladu s odredbama odjeljka "Položaj kod slobodnog udarca".

Ako igrač počini "šesti prekršaj svoje momčadi na vlastitoj polovini igrali ˝što, između crte koja označava 10 m i poprečne crte, ali izvan kaznenog prostora, momčad kojoj je dosuđen slobodan udarac može odabrati hoće li udarac izvesti s druge točke za izvođenje kaznenog udarca ili s mjesta na kojem je prekršaj počinjen.

Mora se omogućiti dodatno vrijeme kako bi se izveo slobodni udarac na kraju svakog poluvremena ili na kraju svakog produžetka.

Ako se igraju produžeci, svi prekršaji koji su se dogodili u drugom poluvremenu igre nastavljaju se akumulirati tijekom produžetaka.

 1. Prekršaji i kazne

Ako igrač momčadi koja se brani učini povredu ovog Pravila:

Udarac se ponovno izvodi, ali samo ako nije postignut pogodak.

Udarac se ne ponavlja ako je postignut pogodak.

Ako suigrač igrača koji izvodi udarac učini povredu Pravila:

Udarac se ponovno izvodi ako je postignut pogodak.

Udarac se ne ponavlja ako pogodak nije postignut.

Ako igrač koji izvodi udarac počini povredu ovog pravila nakon što je lopta u igri:

Dosuđuje se neizravni slobodni udarac u korist protivničke momčadi, koji ce se izvesti s mjesta na kojem je počinjen prekršaj, osim ako prekršaj nije počinjen u kaznenom prostoru. U tom će se slučaju neizravni slobodni udarac izvesti s crte kaznenog prostora, s točke koja je najbliža mjestu na kojem je prekršaj počinjen.


KAZNENI UDARAC

 1. Kazneni udarac

Kazneni se udarac dosuđuje protiv momčadi koja unutar vlastitog kaznenog prostora počini neki od prekršaja za koji se dosuđuje izravni slobodni udarac, a dok je lopta u igri. Pogodak se može postići izravno iz kaznenog udarca.

Mora se omogućiti dodatno vrijeme kako bi se izveo kazneni udarac nakon završetka svakog poluvremena iii na kraju svakog produžetka.

 1. Položaj lopte i igrača Lopta:

se postavlja na oznaku za izvođenje kaznenog udarca

Igrač koji izvodi kazneni udarac:

 • se identificira.
 • Vratar koji brani kazneni udarac:
 • dok lopta nije udarena nogom, ostaje na svojoj poprečnoj crti, licem prema igraču koji izvodi udarac, između stupova vrata

Ostali igrači, osim igrača koji izvodi udarac, nalaze se:

 • na igralištu;
 • izvan kaznenog prostora;
 • iza ili pokraj točke označene za izvođenje kaznenog udarca;
 • najmanje 5 m od točke označene za izvođenje kaznenog udarca.
 1. Postupak

Igrač koji izvodi kazneni udarac udara loptu prema naprijed.

Ne smije loptom igrati po drugi puta dok je ne dotakne drugi igrač.

Lopta je u igri kada je udarena nogom i kada se pomakne prema naprijed.

Kada se kazneni udarac izvodi u regularnom trajanju igre ili kada je vrijeme produženo u poluvremenu ili nakon utakmice radi izvođenja ili ponovnog izvođenja kaznenog udarca, pogodak će se priznati ako, prije nego što prijeđe između stupova vrata i ispod prečke:

lopta dodirne jedan ili oba stupa vrata i/ili prečku i/ili vratara

 1. Prekršaji i kazne

Ako igrač momčadi koja se brani učini povredu ovog Pravila:

- udarac se ponovno izvodi ako nije postignut pogodak.

- udarac se ne ponavlja ako je postignut pogodak.

Ako suigrač igrača koji izvodi udarac učini povredu ovog Pravila igre:

- udarac se ponovno izvodi ako je postignut pogodak.

- udarac se ne ponavlja ako pogodak nije postignut.

Ako igrač koji izvodi udarac učini povredu ovog Pravila igre nakon što je lopta u igri:

- dosuđuje se neizravni slobodni udarac u korist protivničke momčadi, koji ce se izvesti s mjesta na kojem je prekršaj počinjen, osim ako prekršaj nije počinjen unutar kaznenog prostora. Tada će se neizravni slobodni udarac izvesti s crte kaznenog prostora s točke najbližoj mjestu na kojem je prekršaj počinjen.

 1. UBACIVANJE NOGOM

 

Ubacivanje nogom način je nastavka igre.

Pogodak se ne može postići izravno ubacivanjem nogom.

Ubacivanje nogom se dosuđuje:

 • kada cijela lopta prijeđe uzdužnu crtu, bilo po tlu ili zrakom ili udari u strop;
 • s mjesta gdje je prešla uzdužnu crtu;
 • u korist protivničke momčadi u odnosu na igrača koji je posljednji dotaknuo loptu
 1. Položaj lopte i igrača

Lopta:

- mora mirovati na uzdužnoj crti;

- nogom se ubacuje natrag u igru u bilo kojem smjeru.

Igrač koji izvodi ubacivanje nogom:

- u trenutku udaranja lopte dio svakog stopala postavlja ili na uzdužnu crtu ili na tlo izvan uzdužne crte.

Igrači momčadi koja se brani:

- moraju biti udaljeni najmanje 5 m od mjesta na kojem se izvodi ubacivanje nogom_

 1. Postupak:

- igrač koji izvodi ubacivanje nogom to mora učiniti u roku od 4 sekunde od trenutka kada dođe u posjed lopte.

- igrač koji izvodi ubacivanje nogom ne može ponovo igrati loptom dok je ne dotakne drugi igrač.

- lopta je u igri odmah nakon sto je udarena nogom ili dotaknuta.

 1. Prekršaji i kazne

Neizravni se slobodni udarac dosuđuje protivničkoj momčadi ako:

igrač koji izvodi ubacivanje nogom po drugi put igra loptom prije nego sto ju je dotaknuo drugi igrač. Neizravni se slobodni udarac izvodi s mjesta na kojem je prekršaj počinjen, osim ako je prekršaj počinjen unutar kaznenog prostora. Tada će se neizravni slobodni udarac izvesti na crti kaznenog prostora s točke koja je najbliža mjestu gdje je prekršaj učinjen.

Igrač protivničke momčadi ponavlja ubacivanje nogom ako:

 • ubacivanje nogom nije ispravno izvedeno.
 • je ubacivanje nogom izvedeno s nekog drugog mjesta, a ne onog gdje je lopta prešla uzdužnu crtu.
 • ubacivanje nije izvedeno u roku od 4 sekunde od trenutka kada je igrač koji ga izvodi došao do lopte.
 • se dogodi neka druga povreda Pravila.

 

 

 

 1. VRATAREVO UBACIVANJE LOPTE

Ubacivanje lopte od strane vratara

Ubacivanje lopte od strane vratara način je nastavka igre.

Pogodak se ne može postići izravno vratarovim ubacivanjem lopte.

Ubacivanje lopte po vrataru dosuđuje se kada:

cijela lopta prijeđe preko poprečne crte, bilo po tlu ili zrakom, a posljednje je dotakla igrača momčadi koja je u napadu, a pogodak nije postignut u skladu s Pravilom 11.

 1. Postupak

Vratar momčadi koja se brani ubacuje loptu s bilo kojeg mjesta unutar kaznenog prostora.

Protivnički igrači moraju biti izvan kaznenog prostora dok lopta ne bude u igri.

Vratar ne smije ponovo igrati loptom dok je ne dotakne neki drugi igrač ili dok ne prijeđe središnju crtu.

Lopta je u igri kada je ubačena izravno izvan kaznenog prostora.

Vratar prilikom ubacivanja lopte u igru loptu može baciti i preko središnje crte.

 

 1. Prekršaji i kazne

Ako lopta nije izravno ubačena preko kaznenog prostora:

vratarovo se ubacivanje lopte ponavlja.

Ako nakon što je lopta u igri, vratar po drugi put dotakne loptu prije nego što ju je dotaknuo neki drugi igrač ili je prešla središnju crtu:

dosuđuje se neizravni slobodni udarac u korist protivničke momčad, koji se izvodi s mjesta na kojem je prekršaj počinjen, osim ako prekršaj nije počinjen u kaznenom prostoru. U tom se slučaju neizravni slobodni udarac izvodi na crti kaznenog prostora s točke najbližoj mjestu na kojem je prekršaj počinjen.

Ako ubacivanje lopte vratara nije izvedeno u roku od 4 sekunde od trenutka kada je vratar uzeo loptu:

dosuđuje se neizravni slobodni udarac u korist protivničke momčadi, koji se izvodi na crti kaznenog prostora s točke koja je najbliža mjestu na kojem je prekršaj počinjen


UDARAC IZ KUTA

Udarac iz kuta način je nastavka igre.

Pogodak se može postići izravno iz udarca iz kuta, ali samo protiv protivničke momčadi.

Udarac iz kuta dosuđuje se kada:

cijela lopta prijeđe poprečnu crtu, bilo po tlu ili zrakom, a posljednje je dotakla igrača momčadi koja se brani, a pogodak nije postignut u skladu s Pravilom 11.

 1. Postupak

Lopta se postavlja točno unutar kutnog luka najbližeg kuta.

*correct=pravilno

*in correct=nepravilno

Protivnici su najmanje 5 m udaljeni od lopte dok ona nije u igri.

Loptu nogom udara igrač momčadi koja je u napadu.

Lopta je u igri kada je udarena nogom ili dotaknuta.

Igrač koji izvodi udarac ne može ponovno igrati loptom dok je ne dotakne neki drugi igrač.

Prekršaji / Kazne

Neizravni slobodni udarac izvodi protivnička momčadi ako:

igrač koji izvodi udarac iz kuta igra loptom po drugi put prije nego što ju je dotaknuo neki drugi igrač. Neizravni slobodni udarac izvodi se s mjesta na kojem je prekršaj počinjen;

udarac iz kuta nije izveden u roku od 4 sekunde od trenutka kada je igrač došao u posjed lopte. Neizravni se slobodni udarac izvodi iz kutnoga luka.

Zbog svakog drugog prekršaja:

Udarac iz kuta se ponovo izvodi.

17.  POSTUPCI ODREĐIVANJA POBJEDNIKA UTAKMICE

Postupci određivanja pobjednika utakmice

Produžeci i udarci s točke označene za izvođenje kaznenih udarac postupci su određivanja pobjednika u slučajevima kada propozicije natjecanja zahtijevaju da se, nakon sto utakmica završi neriješeno, utvrdi njen pobjednik.

Produžeci

Produžeci se sastoje od dva razdoblja u jednakom trajanju od pet minuta.

Ukoliko se tijekom dva produžetka ne postigne niti jedan pogodak, rezultat utakmice se odlučuje izvođenjem udaraca s točke označene za izvođenje kaznenih udaraca.

Izvođenje udarca s točke označene za izvođenje kaznenih udaraca:

- sudac odabire vrata na koje ce se udarci izvoditi.

- sudac baca novčić, a momčad čiji kapetan dobije ždrijeb odlučuje da ili ce izvesti prvi ili drugi udarac.

- sudac bilježi izvođenje udaraca.

- svaka momčad izvodi po pet udaraca, ovisno o dalje opisanim okolnostima.

- momčadi udarce izvode naizmjenično.

- ako prije nego sto obje momčadi izvedu po pet udaraca jedna postigne vise pogodaka nego što je mogla postići druga, čak i da je izvela svih pet udaraca, izvođenje udaraca će se prekinuti.

- ako nakon što momčadi izvedu po pet udaraca obje postignu jednak broj pogodaka ili ne postignu niti jedan pogodak, izvođenje udaraca ce se nastaviti istim redoslijedom, dok obje momčadi ne izvedu jednak broj udaraca a jedna momčad postigne pogodak više od druge.

- svaki udarac će izvesti drugi igrač i svi igrači s pravom izvođenja moraju izvesti po

udarac prije nego što igrač može izvesti drugi udarac.

- svaki igrač s pravom izvođenja može zamijeniti mjesto s vratarom u bilo koje vrijeme

izvođenja udaraca.

- samo igrači s pravom izvođenja i suci utakmice mogu stajati na igralištu tijekom izvođenja udaraca.

- svi se igrači, osim igrača koji izvodi udarac i dva vratara, moraju nalaziti na suprotnoj polovini igrališta.

- vratar momčadi igrača koji izvodi udarac mora ostati na igralištu, izvan kaznenog prostora u kojem se udarci izvode, na poprečnoj crti na mjestu na kojem se ta crta sastaje s crtom kaznenog prostora.

- osim ako nije drugačije utvrđeno, kod izvođenja kaznenih udaraca primjenjuju se

odredbe Pravila igre i odluke International F.A. Boarda.

- prije početka izvođenja udaraca s točke označene za izvođenje kaznenih udaraca,

sudac mora osigurati da na suprotnoj strani igrališta od one strane na kojoj se izvode

udarci ostane samo isti broj igrača iz svake momčadi; ovi igrači će izvoditi kaznene

udarce.

Određivanje plasmana:

 

Momčad koja pobijedi na utakmici osvaja 3 (tri) boda, a kod neriješenoga rezultata svaka ekipa osvaja po jedan (1) bod.

Ako momčad osvoji isti broj bodova, odlučuje bolja razlika između danih i primljenih golova.

U slučaju iste gol razlike, bolje mjesto na tablici zauzima momčad koja je postigla više golova, a ako su postigli isti broj golova dijele mjesta koja im pripadaju.

Ukoliko se radi o utvrđivanju pobjednika natjecanja, ili o mjestu koje utječe na prijelaz u višu ili nižu razinu natjecanja, ili o utvrđivanju plasmana na kraju natjecateljske godine, u slučaju jednakoga broja bodova, plasman se utvrđuje na osnovu dotadašnjih međusobnih susreta t.j.momčad koja je bolja u međusobnim ogledima zauzima više mjesto na tablici, ako više momčadi ima jednak broj golova i jednaku gol razliku plasman se utvrđuje na temelju dodatne tablice od rezultata koji su u međusobnim utakmicama postigle momčadi s jednakim brojem bodova.

Plasman na dodatnoj, pomoćnoj tablici utvrđuje se zbrojem osvojenih bodova. Ako je zbroj bodova jednak, odlučuje razlika između danih i primljenih golova. Ako je i ova razlika jednaka, odlučuje veći broj postignutih golova.

Ako se na ovakav način ne može utvrditi plasman, onda se odigrava dodatna utakmica između zainteresiranih momčadi.

Ukoliko se slože momčadi, umjesto odigravanja ove utakmice, pitanje pobjednika može se utvrditi ždrijebom koje će provesti Odbor KMNL.

6. Posebne odredbe

6.1. Skupštinu čine svi voditelji ekipa koje se natječu u KMNL. Voditelji ekipa dužni su sudjelovati na svim sastancima KMNL koji se održavaju svakog drugog ponedjeljka nakon odigranih utakmica. Ukoliko pojedini član skupštine nije u mogućnosti sudjelovati na sastancima, dužan je pismeno opunomoćiti svog zamjenika ili jednog od članova ekipe kako bi imao pravo glasa prilikom donošenja odluka skupštine KMNL. Tijekom prvenstva povjerenstvo je dužno osnovati komisiju za nagrađivanje, te obavijestiti sve zainteresirane strane pismenim putem.

6.2. Voditelj svake ekipe potpisuje ugovor u kojem se obvezuje da će najmanje tri (3) člana ekipe sudjelovati na prigodnom  druženju (ZEMI) u crkvama na području Porečke i Pulske biskupije.

-tri najbolje ekipe dobivaju pehare i medalje na kraju sezone. 

6.3. Sve ekipe se bore za Fair play na kraju sezone po sljedećim kriterijima:

            dolasci na sve susrete u nogometnom natjecanju           +,-, 2 boda

            dolasci na zajednička druženja u biskupiji      bodovi po ekipi

            dolasci na sastanke predstavnika ekipa +,-, 1 bod

            kazne od kartona      svaki karton jedan bod manje

             ekipe koje imaju aktivne igrače u organizaciji i pomoći lige: svaki igrač po dva boda

                       

6.6. Pobjednik lige sudjeluju na završnom natjecanju svih biskupijskih liga. Ekipa Sv. Ivana i Pavla stekla je pravo sudjelovanja na završnici malonogometnih liga zbog Fair pleya bez obzira na mjesto koje osvoji u ligi.

6.7. Članovi upravnog odbora u sezoni 2009/10 su:

              - PREDSJEDNIK: Marko Hrga, Valdebeški put: 099 686 8268

             - BLAGAJNIK: Tomislav Zgrablić, Zabrežani: 098 177 6287

             - DUHOVNIK LIGE: vlč Blaž Bošnjaković, Svete nedelja, 091 788 1094

             - VODITELJ LIGE: fra Tomislav Hrstić, Varaždinska 2, 091 364 1449

ODLUKE ODBORA KMNL – HBK

 

 • Domaćin završnice organizira smještaj kojeg sve momčadi moraju prihvatiti
 • Momčad koja ne želi  sudjelovati na završnici prepušta pravo nastupa sljedećij momčadi po plasmanu
 • Odbor KMNL – HBK se mora sastajati tri puta godišnje

  INSTRUKCIJE I NAPOMENE ZA VODITELJE LIGA

 

Voditelj KMNL-a u svojoj nad/biskupiji bi morao izvršavati 10 navedenih točaka:

 

1.)  Dogovoriti zajedno s povjerenikom godišnji plan i program sa datumima odigravanja lige

2.)  Dogovoriti polusezonski i sezonski susret s povjerenikom te mu podnijeti izvješće.

3.)  U dogovoru s povjerenikom dogovoriti minimalno jednu duhovnu obnovu ili duhovan susret za nogometaše

4.)  Pismeno ili usmeno definirati kako izgleda jedno kolo

5.)  Pismeno ili usmeno izvjestiti povjerenika o sjednici voditelja KMNL-a

6.)  Definirati s povjerenikom financijski sustav lige i u godišnjem izvješću podnijeti račune troškova

7.)  Organizirati duhovni program uz završnicu u biskupiji

8.)  Dužan sudjelovati na završnici KMNL-a

9.)  U svemu odgovarati povjereniku i njemu predlagati sve ideje i promjene

10.) Voditelj mora biti redoviti vjernik

 

 

ZNAKOVI SUCA