BISKUPIJA POREČKA I PULSKA (VIJEĆE ZA MLADE)

KMNL  „BLAŽENI MIROSLAV BULEŠIĆ“

SEZONA 2016.-2017.

KARTONI I DISCIPLINSKE MJERE

Novčanom kaznom se kažnjavaju jedino kartoni dobiveni nakon izgovorene psovke i to 5kn za žuti karton te 10 kn za crveni karton. ako se kazne ne podmire u zadanom roku a to je do prve sljedeće subote kad se igra taj igrač nema pravo nastupa sve dok se postojeći dug/kazna ne podmiri.

Kad određeni igrač skupi 3 žuta kartona tijekom natjecanja dobiva zabranu od jedne utakmice, a ako dobije dva žuta u jednoj utakmici tj. Crveni karton dobiva zabranu igranja jedne utakmice, a te zabrane kreću tek od prve sljedece subote kad se igraju naredna kola. U slučaju direktnog crvenog kartona igrač ima  automatski dvije utakmice kazne ili čak i više ali sve ovisi o težini prijestupa o čemu se odlucuje na sastanku nakon odigrane subote.

Obavijest!!

 Mateo Balen, Igrač ekipe FRAMA zbog 3 akumulirana žuta kartona nema pravo nastupa u 5. kolu protiv ekipe Gospa od Milosti 

 

Ime i Prezime

Župa

Žuti

Psovka

Crveni

Akumulirani Ž.

 Frama Pula

 Milotić

 X

 Balen

X XX

X XX

Katedrala 
 Trumpina

 X

 X
Kostić     X   X
 Sv. Lovro

 E. RAdulović

 X

 Goisilović

 X

X

Gospa od Milosti

 Per

 X
 Urošević

 X

 X


Novčane Kazne:

 FRAMA Pula – 15kn                    Katedrala Pula – 10kn                                                

 Gospa od Milosti – 10kn                 Sv. Lovro – 10kn