BISKUPIJA POREČKA I PULSKA (VIJEĆE ZA MLADE)

KMNL  „BLAŽENI MIROSLAV BULEŠIĆ“

SEZONA 2017.-2018.

KARTONI I DISCIPLINSKE MJERE

Novčanom kaznom se kažnjavaju jedino kartoni dobiveni nakon izgovorene psovke i to 5kn za žuti karton te 10 kn za crveni karton. 

Kad određeni igrač skupi 3 žuta kartona tijekom natjecanja dobiva zabranu od jedne utakmice, a ako dobije dva žuta u jednoj utakmici tj. Crveni karton dobiva zabranu igranja jedne utakmice, a te zabrane kreću tek od prve sljedece subote kad se igraju naredna kola. U slučaju direktnog crvenog kartona igrač ima  automatski dvije utakmice kazne ili čak i više ali sve ovisi o težini prijestupa o čemu se odlucuje na sastanku nakon odigrane subote.

 Obavijest!!

Novčane Kazne:

Ime i Prezime

Župa

Žuti

Psovka

Crveni

Akumulirani Ž.