BISKUPIJA POREČKA I PULSKA (VIJEĆE ZA MLADE)

KMNL  „BLAŽENI MIROSLAV BULEŠIĆ“

SEZONA 2017.-2018.

Strijelci nakon 8. kola

15. golova

Lipić ( Sv. Lovro)

12. Golova

Kontošić

6. golova

Ivanošić ( Sv. Lovro)

5. golova

Grgić, Severović ( Katedrala)

4. gola

Baf, Milotić, Siljan ( Sv. Kuzma i Damjan)

Imširević( Sv. Lovro)

3. gola

Bilić, Vuković, Matas ( Gospa od Mora)

Božić D. ( Sv. Toma)

Kostić, Vazgeč , Zrno ( Katedrala)

Bradarić, ( Sv. Kuzma i Damjan)

Radulović E., Mihovilović ( Sv. Lovro)

2. gola

Štok, Cerin, Oroz ( Sv. Toma)

Mataja, Cetina, Marinković ( Sv. Lovro)

Badrov ( Katedrala)

Raković, Paus ( Sv. Kuzma i Damjan)

1. gol

Kolić, Kamenčić, Miškulin, Bošnjak ( Gospa od Mora),

Tasovac ( Sv. Toma)

Kirchoffer, Trupina ( Katedrala),

Cvitanović, Jendruša ( Sv. Lovro)

Marjanović ( Sv. Kuzma i Damjan),

Sušić, Grgat ( Sv. Antun)