BISKUPIJA POREČKA I PULSKA (VIJEĆE ZA MLADE)

KMNL  „BLAŽENI MIROSLAV BULEŠIĆ“

SEZONA 2017.-2018.

BISKUPIJA POREČKA I PULSKA (VIJEĆE ZA MLADE)

KMNL  „BLAŽENI MIROSLAV BULEŠIĆ“

SEZONA 2017.-2018.

Strijelci nakon 10. kola

16. golova

Lipić ( Sv. Lovro)

15. Golova

Kontošić

9. Golova

Kostić ( Katedrala)

8. Golova

Vuković ( Gospa od Mora )

6. golova

Ivanošić ( Sv. Lovro)

Baf, Siljan ( Sv. Kuzma i Damjan)

5. golova

Grgić, Severović ( Katedrala)

Raković ( Sv. Kuzma i Damjan)

Urošević L. ( Gospa od Mora )

4. gola

Milotić, ( Sv. Kuzma i Damjan)

Imširević( Sv. Lovro)

Bobić, Bošnjak ( Gospa od Mora )

Štok, Božić D., Oroz ( Sv. Toma)

3. gola

Bilić, , Matas ( Gospa od Mora)

Vazgeč , Zrno, Badrov ( Katedrala)

Bradarić, ( Sv. Kuzma i Damjan)

Radulović E., Mihovilović, Marinković ( Sv. Lovro)

2. gola

Cerin, Đokić ( Sv. Toma)

Mataja, Cetina ( Sv. Lovro)

Marjanović, Paus, Jokić ( Sv. Kuzma i Damjan)

Urošević S., Kraljević ( Gospa od Mora )

1. gol

Kolić, Kamenčić, Miškulin ( Gospa od Mora),

Tasovac, Božić Ž. ( Sv. Toma)

Kirchoffer, Trupina ( Katedrala),

Cvitanović, Jendruša, Simeunović ( Sv. Lovro)

Sušić, Grgat ( Sv. Antun)