KMNL  „BLAŽENI MIROSLAV BULEŠIĆ“

SEZONA 2017.-2018.

TRENUTNA TABLICA ZA FAIR PLAY NATJECANJE

 *- Pobjednik za  FP natjecanje

ekipa   

nogomet

igrači

sastanci

kartoni

druženja

ukupno

Sv. Lovro Jr.

1

-0

0

1

Sv. Kuzma i Damjan

1

-0

0

1

Sv. Lovro

0

0

0

Katedrala - Pula

1

-0

0

1

Sv. Toma

-0

0

1

Gospa od Mora

-0

0

1

 

 

 

 

 

 

 

Prema kriteriju Fair playa

6.3. Sve ekipe se bore za Fair play na kraju sezone po sljedećim kriterijima:

-    dolasci na sve susrete u nogometnom natjecanju +,-, 2 boda

-     dolasci na zajednička druženja ZEMI-a: 1 igrač = 1 bod po ekipi

-     dolasci na sastanke predstavnika ekipa +,-, 1 bod

-     kazne od kartona:  svaki žuti karton jedan bod manje, a crveni 2 boda manje

-     dolazak broja igrača po ekipi. Ako u jednom danu za ekipu igra više od 6 igrača svaki sljedeći vrijedi jedan bod.