KMNL  „BLAŽENI MIROSLAV BULEŠIĆ“

SEZONA 2017.-2018.

TRENUTNA TABLICA ZA FAIR PLAY NATJECANJE

 *- Pobjednik za  FP natjecanje

ekipa   

nogomet

igrači

sastanci

kartoni

druženja

ukupno

Sv. Antun

2

6

2

-1

0

9

Sv. Kuzma i Damjan

9

12

4

-6

0

19

Sv. Lovro

10

11

1

0

0

22

Katedrala - Pula

10

9

4

-1

0

22

*Sv. Toma

10

10

4

-1

0

23

Gospa od Mora

10

7

4

-10

0

11

 

 

 

 

 

 

 

Prema kriteriju Fair playa

6.3. Sve ekipe se bore za Fair play na kraju sezone po sljedećim kriterijima:

-    dolasci na sve susrete u nogometnom natjecanju +,-, 2 boda

-     dolasci na zajednička druženja ZEMI-a: 1 igrač = 1 bod po ekipi

-     dolasci na sastanke predstavnika ekipa +,-, 1 bod

-     kazne od kartona:  svaki žuti karton jedan bod manje, a crveni 2 boda manje

-     dolazak broja igrača po ekipi. Ako u jednom danu za ekipu igra više od 6 igrača svaki sljedeći vrijedi jedan bod.