KMNL  „BLAŽENI MIROSLAV BULEŠIĆ“

SEZONA 2016.-2017.

TRENUTNA TABLICA ZA FAIR PLAY NATJECANJE

ekipa   

nogomet

igrači

sastanci

kartoni

druženja

ukupno

Sv. Lovro

8

6

3

-2

0

15

Katedrala - Pula

7

3

-2

0

16

FRAMA

7

5

0

-4

0

8

Gospa od Milosti

5

3

3

-2

0

9

           

 

 

 

Prema kriteriju Fair playa

6.3. Sve ekipe se bore za Fair play na kraju sezone po sljedećim kriterijima:

-    dolasci na sve susrete u nogometnom natjecanju +,-, 2 boda

-     dolasci na zajednička druženja ZEMI-a: 1 igrač = 1 bod po ekipi

-     dolasci na sastanke predstavnika ekipa +,-, 1 bod

-     kazne od kartona:  svaki žuti karton jedan bod manje, a crveni 2 boda manje

-     dolazak broja igrača po ekipi. Ako u jednom danu za ekipu igra više od 6 igrača svaki sljedeći vrijedi jedan bod.